White Leotards

We are healthy soldiers for our bodies’ peace.

Director: Nao Yoshigai
Photography: Natsuki Kuroda
Model: Yu Goto, Yui Yabuki, Kaho Kogure, Ayaka Suga